Wanted! Leden werkgroep colloquium

Beste leden, ons 12de colloquium is nog maar net achter de rug en we kijken al vooruit naar het volgende dat zal doorgaan in november 2025.

Om dit mee te ondersteunen en vorm te geven zijn we op zoek naar enthousiaste leden voor de werkgroep.

Wat wordt er van jouw verwacht?

Bijwonen van een tweetal vergaderingen in Brussel . Op de eerste vergadering (mei 2024) zal het congresthema gekozen en uitgewerkt worden tot een tekst voor de ‘call for papers’. Er kwamen heel veel suggesties van thema’s naar voren uit de kleine enquête die gehouden werd tijdens het vorige colloquium.

Op een tweede vergadering (januari 2025) zal uw inbreng nodig zijn om de ingezonden abstracts te evalueren, een keuze te maken en het congresprogramma samen te stellen.

Verder kunnen er door de leden van de werkgroep ook specifieke taken opgenomen worden.

Wat krijg je in de plaats?

Eeuwige roem en de heerlijke voldoening van een bijdrage te leveren aan jouw geliefde beroepsvereniging en het interessantste colloquium.

Verder ook nog: een uitnodiging voor het congresdiner op de laatste avond van het colloquium.

Mail [email protected] voor vragen of bevestig je medewerking simpelweg met een JA.

 

Wanted ! Membre groupe de travail colloque

 

Chers membres, notre 12e colloque vient de se terminer et nous anticipons déjà le suivant qui aura lieu en novembre 2025.

Pour le soutenir et le façonner, nous recherchons des membres enthousiastes pour le groupe de travail.

Que vous est-il demandé ?

Participation à deux réunions à Bruxelles. Lors de la première réunion (mai 2024), le thème de la conférence sera choisi et développé dans un texte pour « l’appel à communications ». De nombreuses suggestions de thèmes ont déjà émergé de la petite enquête menée lors du colloque précédent.

Votre contribution sera demandée lors d’une deuxième réunion (janvier 2025) pour évaluer les résumés soumis, faire un choix et élaborer le programme de la conférence.

De plus, les membres du groupe de travail peuvent également se voir confier des tâches spécifiques.

Qu’obtenez-vous en retour ?

Une gloire éternelle et la satisfaction délicieuse de contribuer à votre association professionnelle bien-aimée et au colloque le plus intéressant.

De plus, une invitation au dîner de congrès le dernier soir du colloque.

Envoyez un courriel à [email protected] pour des questions ou confirmez simplement votre participation avec un OUI.

 

Vergadering in een park, Gustave Flasschoen, voor 1914, olieverf op doek, Museum van het OCMW Brussel, ©KIK-IRPA