SONJA VANBLAERE

VOORWOORD / MOT D’ACCUEIL

 

PIERRE MASSON EN ELS MALYSTER

INLEIDING DOOR DE VOORZITTERS VAN DE BRK-APROA / INTRODUCTION PAR LES PRÉSIDENTS DE L’APROA-BRK

 

SALVADOR MUÑOZ VIÑAS

WHOSE DECISION? MAKING CHOICES IN CONSERVATION

 

MARJAN BUYLE

DE DECORATIE VAN DE ‘SALON ROND’ IN HET PAVILJOEN DE NOTELAER IN HINGENE-BORNEM: EEN WAAIER AAN MOGELIJKE RESTAURATIEOPTIES

 

MURIEL PRIEUR

CONSOLATRIX AFFLICTORUM – NOTRE DAME DE LUXEMBOURG
L’INFLUENCE DU CONTEXTE DANS LA RESTAURATION D’UN OBJET D’ART RELIGIEUX

 

PETER DE GROOF

VERWEVEN OVERWEGINGEN BIJ CONSERVATIE VAN TEXTIEL

 

MURIEL PRIEUR, CHARLES INDEKEU, BOB VAN WELY, DERK STOMPS, MICHAEL VAN GOMPEN

L’HORLOGE APOLLON ROENTGEN-KINZING DE LA COLLECTION GRAND-DUCALE DU LUXEMBOURG

 

ANNE VAN GREVENSTEIN

KASTEEL DE HAAR: EEN 19DE-EEUWS ENSEMBLE EN EEN UITDAGENDE AANZET TOT MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK VAN DE HUIDIGE RESTAURATIE

 

VEERLE MEUL

“COUP DE THÉÂTRE” IN DE SACRO MONTE DI VARALLO (ITALIË). ERVARINGEN MET EEN PARTICIPATIEF EN TRANSPARANT BESLUITVORMINGSTRAJECT VOOR DE CONSERVERING VAN EEN UNIEK ENSEMBLE

 

FRANÇOISE ROSIER ET HÉLÈNE DUBOIS

LE PORTRAIT DE NICOLAES VAN BAMBEECK, UN TRAITEMENT MÛREMENT RÉFLÉCHI

 

GEORGES DEWISPELAERE EN CHARLES INDEKEU

MINIMAL- MODERATE INTERVENTION. ANALYSE EN KRITISCHE EVALUATIE VAN EEN CONCEPTVORMING

 

MARLEEN MARTENS

REFLEX OF REFLECTIE IN DE ARCHEOLOGISCHE ERFGOEDZORG IN VLAANDEREN

 

ISABELLE BRAJER

THE SIMULATIVE RETOUCHING METHOD ON WALL PAINTINGS: STRIVING FOR AUTHENTICITY OR VERISIMILITUDE?

 

JOHAN GROOTAERS

KOERSWIJZIGINGEN TIJDENS DE UITVOERING: DE ROL VAN DE VOORONDERZOEKER

 

MARIE POSTEC

REPEINT OU SURPEINT? RECONNAÎTRE LA (RE)TOUCHE DE L’ARTISTE

 

CAROLA VAN DEN WIJNGAERT

VOOR DE EEUWIGHEID? FOCUS OP RELIGIEUS ERFGOED

 

VINCENT CATTERSEL, CHARLES INDEKEU EN ISABELLE LEIRENS

DE ONTSLUITING VAN EEN RENAISSANCE LOGGIA TOEGESCHREVEN AAN PIETER COECKE VAN AELST

 

BERNARD DELMOTTE

PROEFRESTAURATIE VAN DE SGRAFFITO’S VAN PAUL CAUCHIE IN EEKLO

 

CATHELINE PÉRIER-D’IETEREN

PRÉSENTATION DES CONCLUSIONS VOORSTELLING VAN DE CONCLUSIES PRESENTATION OF THE CONCLUSIONS